Waterpolo

De afdeling heeft als doel om de waterpolosport in Nijmegen en regio te stimuleren. De sport wordt met de volgende activiteiten aangeboden.

  • Breedte sport. Sporten en gezelligheid is belangrijker dan winnen. Natuurlijk is er ruimte voor prestatieteams en kruisbestuiving met talentontwikkeling en topsport. “Een leven lang waterpolo” gaat zeker voor deze afdeling op.
  • De jeugdopleiding is gebaseerd op het internationaal LTAD model en binnen de KNZB gehanteerd als MOW. Dit houdt rekening met de ontwikkeling van het kind.
  • Wij hebben speciaal programma voor talentontwikkeling. Het programma is gebaseerd op het MOW model van de KNZB.
  • Als logische opvolging op de talentontwikkeling bieden wij ook topsport aan. Ook voor deze groep wordt een speciaal programma gehanteerd.
  • Waterbasketbal wordt aangeboden als sport voor mensen met een beperking.

 

Breedtesport

  • De dames zijn het warme hart van de vereniging. Zij zijn het meest actief bij het organisatie van de sociale activiteiten als feesten, het jaarlijks toernooi en evenementen.
  • De heren biedt ruimte voor polo in alle leeftijden. De zgn. B-selectie bestaat uit een jongere groep die samen met oudere spelers samen spelen. En een groep van echte senioren met een lange en vaak imposante sportcarrière.
  • De jeugdopleiding volgt het MOW. Onder 9 en onder 11 jaar ligt het accent op spelenderwijs leren. Onder 13 en onder 15 wordt geleerd om te trainen. Onder de 17 is de laatste fase voordat de overstap naar de senioren gemaakt wordt. Dames maken de overstap naar de senioren vaak al 1-2 jaar eerder. 

 

Talentontwikkeling en topsport

  • Talentontwikkeling en topsport hebben een stimulerende werking op sportdeelname.
  • De talenten volgen het MOW programma van de KNZB. Talenten volgen het selectieprogramma van de KNZB via WOC en RTC naar Oranje. Onze plannen om een KNZB erkende Regionale WaterPoloSchool te starten liggen klaar. Het ontbreekt nog aan faciliteiten.
  • Van de deelnemers wordt een bijdrage aan de organisatie van de afdeling verwacht en een bijdrage aan de financiering van het extra trainingsprogramma en andere faciliteiten.

 

Waterbasketbal

Waterbasketbal is de jongste activiteit van de afdeling. Deze is gericht op mensen met beperking. Bewegen en deelnemen is het belangrijkste motto. Er wordt naar gestreefd om mee te kunnen doen de landelijke competitie. Het is eigenlijk waterpolo met aangepaste regels. Zo mag er geen lichamelijk contact zijn en is zijn goal en keeper vervangen