Opzeggen waterpolo

Lidmaatschap opzeggen

Als afdeling gaan wij met de KNZB en zwembadexploitanten verplichtingen aan voor een geheel seizoen. Dat seizoen eindigt op 30 juni, waarmee het nieuwe seizoen dus begint op 1 juli. Om deze reden is opzegging slechts mogelijk per 30 juni van enig seizoen, met een opzegtermijn van 1 maand dient opzegging dus plaats te vinden vóór 1 juni.

Opzeggen kan door te e-mailen naar waterpolo_secretariaat@aquanovio.nl. Je ontvangt binnen één week een bevestiging. Als er nog bijzonderheden (bijvoorbeeld achterstallige contributie) wordt opzegging niet eerder geaccepteerd, dan nadat deze bijzonderheden zijn opgelost.