Contributie

Aan het lidmaatschap is uiteraard een contributie verbonden. Afdeling Waterpolo kent sinds 1 januari 2024 de volgende contributieregeling;

  • Trainen, geen KNZB competitie = €  30,00 per maand (Verenigingsbasistarief)
  • KNZB competitie spelen en trainen, 12 jaar en jonger = €  37,00 per maand (Verenigingsbasistarief en WPO basis). De jongste spelertjes die ingedeeld zijn in onder 9 en onder 11 spelen geen KNZB competitie. Zij spelen onderling wedstrijden en toernooien met teams uit de regio en betalen alleen het verenigingsbasistarief van € 30,00 per maand.
  • KNZB competitie spelen en trainen, 13 jaar en ouder = €  38,50 per maand (Verenigingsbasistarief en WPO basis)

Ben je een fanatiek sporter en train je 3 uur of meer per week? Dan kan dat:

  • €  4,00 per maand extra (WPO Plus, Training >3uur)

Het sportseizoen van afdeling Waterpolo kent intensieve perioden (competitie en voorbereiding) en minder intensieve perioden (na afloop competitie en vakantie). Om de kosten gelijkmatig te verdelen, is de totale jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks (aan het eind van de maand) automatisch geïncasseerd.

Als een automatische incasso mislukt, ontvangt u van de ledenadministratie een factuur, U dien dan binnen de aangegeven termijn te betalen. De administratiekosten voor het aanmaken van de factuur, verzending hiervan en verwerking van de betaling worden voor €2,50 bij u in rekening gebracht.

HULP BIJ BETALEN LIDMAATSCHAP SPORTCLUB KINDEREN TOT 18 JAAR

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING

U verklaart zich akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van Aqua Novio ’94 (zie link pagina Algemeen).

Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua Novio ’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per automatische incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt, volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen, Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (via opzegformulier zie link) vóór het einde van het seizoen bij de ledenadministratie c.q. secretariaat waterpoloafdeling.

Door verzending van het ondertekende inschrijfformulier geeft u aan Aqua Novio ’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekeningnummer af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua Novio ’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.