Lid worden

Wat goed! Jij of je kind heeft besloten om lid te worden van de waterpolo afdeling. Download onderstaand inschrijfformulier, vul deze helemaal in en stuur deze ondertekent naar: waterpolo_secretariaat@aquanovio.nl. Je ontvangt binnen één week per email een bevestiging van je inschrijving. Eventueel bijzonderheden staan hierin vermeld.

Download inschrijfformulier

Wat kost een lidmaatschap?

Aan de inschrijving zijn éénmalig inschrijvingskosten verbonden van €15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie. De contributie wordt maandelijks van je rekening afgeschreven.

Per wanneer kan ik lid worden?

Je kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

Huishoudelijk regelement en verplichtingen

Met het invullen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan de statuten en het huishoudelijk reglement van Aqua Novio ’94.

Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua Novio ’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per automatische incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt, volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen. Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het seizoen bij de ledenadministratie c.q. secretariaat waterpoloafdeling.

Door verzending van het ondertekende inschrijfformulier geef je aan Aqua Novio ’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag af te schrijven en geef je toestemming aan jouw bank om doorlopend een bedrag van je bankrekeningnummer af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua Novio ’94. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze terug laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met jouw bank en vraag naar de voorwaarden.