Lidmaatschap

Lid worden van Waterpolo

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club en/of sport. U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar waterpolo_secretariaat@aquanovio.nl. Daarin legt u kort uw situatie uit en u vermeldt het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Er wordt dan binnen één week contact met u opgenomen om afspraken te maken over de proefperiode. Na  afloop van deze periode besluit u of u c.q. uw kind lid wordt.

U c.q. uw kind wordt lid door het inschrijfformulier (onderstaande link) volledig in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar: waterpolo_secretariaat@aquanovio.nl. U ontvangt binnen één week per email een bevestiging van uw inschrijving. Eventueel bijzonderheden staan hierin vermeld.

Aan de inschrijving zijn éénmalig kosten verbonden van €15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

Download hier het inschrijfformulier

Contributie

Aan het lidmaatschap is uiteraard een contributie verbonden. Afdeling Waterpolo kent sinds 1 december 2020 de volgende contributieregeling;

  • Trainen, geen KNZB competitie = €  27,50 per maand (Verenigingsbasistarief)
  • KNZB competitie spelen en trainen, 12 jaar en jonger = €  34,50 per maand (Verenigingsbasistarief en WPO basis). De jongste spelertjes die ingedeeld zijn in onder 9 en onder 11 spelen geen KNZB competitie. Zij spelen onderling wedstrijden en toernooien met teams uit de regio en betalen daarom alleen het goedkopere verenigingsbasistarief van € 27,50 per maand.
  • KNZB competitie spelen en trainen, 13 jaar en jonger = €  36,00 per maand (Verenigingsbasistarief en WPO basis)

Ben je een fanatiek sporter en train je meer dan 3 uur per week trainen? Dan kan dat:

  • €  4,00 per maand extra (WPO Plus, Training >3uur)

Het sportseizoen van afdeling Waterpolo kent intensieve perioden (competitie en voorbereiding) en minder intensieve perioden (na afloop competitie en vakantie). Om de kosten gelijkmatig te verdelen, is de totale jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks (aan het eind van de maand) automatisch geïncasseerd.

Als een automatische incasso mislukt, ontvangt u van de ledenadministratie een factuur, U dien dan binnen de aangegeven termijn te betalen. De administratiekosten voor het aanmaken van de factuur, verzending hiervan en verwerking van de betaling worden voor €2,50 bij u in rekening gebracht.

Hulp bij betalen lidmaatschap sportclub kinderen tot 18 jaar

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Automatische afschrijving

U verklaart zich akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van Aqua Novio ’94 (zie link pagina Algemeen).

Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua Novio ’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per automatische incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt, volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen, Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (via opzegformulier zie link) vóór het einde van het seizoen bij de ledenadministratie c.q. secretariaat waterpoloafdeling.

Door verzending van het ondertekende inschrijfformulier geeft u aan Aqua Novio ’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekeningnummer af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua Novio ’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

Lidmaatschap opzeggen

Als afdeling gaan wij met de KNZB en zwembadexploitanten verplichtingen aan voor een geheel seizoen. Dat seizoen eindigt op 30 juni, waarmee het nieuwe seizoen dus begint op 1 juli. Om deze reden is opzegging slechts mogelijk per 30 juni van enig seizoen, met een opzegtermijn van 1 maand dient opzegging dus plaats te vinden vóór 1 juni. 

Zie de pagina opzeggen

Wisselen van vereniging

Het overschrijven van een vereniging naar een andere vereniging is door de KNZB aan voorwaarden verbonden. Omdat de verenigingen voor 1 juni hun teams voor het volgend seizoen aan moeten melden, dienen overschrijvingen voor 1 juni door de KNZB ontvangen te zijn. Alle overschrijvingen die op of na 1 juni ontvangen worden, worden door de KNZB niet meer voor het nieuwe seizoen in behandeling genomen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met de verwerking van de overschrijving door de nieuwe en oude vereniging. Het is dus verstandig om overschrijvingen ruim voor 1 juni bij de verenigingen kenbaar te maken. Voor spelers uit de topsportselecties gelden gedragsregels waar zowel de spoelers als de verenigingen zich aan dienen te houden.

Overschrijven gaat als volgt

U meldt zich af als lid van uw bestaande vereniging, deze vereniging schrijft u uit en meldt startkaart en eventueel W-official ook af.

U meldt u aan als lid bij de nieuwe vereniging, onder vermelding dat het gaat om een overschrijving. De nieuwe vereniging vraagt een startnummer aan en een nieuwe W-official kaart.

De oude vereniging ontvangt van de KNZB een melding van overschrijving en krijgt daarmee de gelegenheid om eventueel bezwaar aan te tekenen. Als dat bezwaar er niet is of kenbaar wordt gemaakt, verwerkt de KNZB de overschrijving.