Bestuur afdeling waterpolo

Organisatie en beleid van de afdeling waterpolo.

Voorzitter Henk de Vries
e-mail: waterpolo_voorzitter@aquanovio.nl
 • Lid Algemeen Bestuur
 • Beleid
 • A-selecties en B-jeugd (<17)
  • Technische staf i.s.m. technisch manager
   Technisch manager is eerste aanspreekpunt voor alle selecties.
  • Teammanagers
  • Aanvoerders en spelers
 • Bestuurlijk contact KNZB, WOC en andere verenigingen
 • Aansturing activiteitencommissie
Vice-voorzitter Winfried de Laat mobiel: 06 20390396
 • B-selectie(s), C-jeugd (<15), D-jeugd (<13), E-jeugd (<11)
  • Technische staf i.s.m. technisch manager
   Technisch manager is eerste aanspreekpunt voor alle selecties.
  • Teammanagers
 • Werving nieuwe jeugdleden
 • Coördineren evenementen en projecten
  • Schoolwaterpolo
  • Toernooien
Secretaris Henk de Vries mobiel: e-mail: waterpolo_secretariaat@aquanovio.nl
 • Correspondentie en archivering
 • Coördineren jaar activiteiten
 • Secretarieel contact KNZB en Regio
 • Competitieplanning i.s.m. TC, trainers en voorzitter
 • Coördineren wedstrijdenzaken
  • DWF en Jurytafelrooster
  • Startkaarten
  • Teamopgave
 • Coördineren W-officials en scheidsrechters
Penningmeester Henk de Vries mobiel: e-mail: waterpolo_penningmeester@aquanovio.nl
 • Financieel contact met penningmeester dagelijks bestuur
  • vaststellen gezamelijke inkomsten en uitgaven per boekjaar.
 • Beheer financiële geldstromen van de afdeling
  • bijdragen uit verenigingsinkomsten,
  • huur badwater wedstrijden en toernooien,
  • inkomsten uit acties en sponsoring,
  • trainersvergoedingen
  • toernooi(en)
 • Maandelijks financiële verslaglegging
  • winst- en verliesrekening
  • balans
  • liquiditeitsplanning
  • bewaking begroting
 • Aansturing materiaalcommissie
PR & Marketing Mike Gabriel mobiel: e-mail:
 • Aansturing sponsorcommissie
 • Zitting in de toernooicommissie
Lid Eric Gabriel mobiel: e-mail:
 • Zitting in de toernooicommissie
 • Zitting in de activiteitencommissie