Aanmeldformulier zwemles

  • Meerdere data mogelijk
  • Meerdere data mogelijk
  • Meerdere data mogelijk
  • Meerdere data mogelijk
  • Wilt u hulpouder worden bij de zwemlessen. Maak hieronder uw keuze.
  • Tijdens het diplomazwemmen worden er foto's gemaakt.
  • Automatische afschrijving

    U verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Aqua-Novio’94 (inzage bij het secretariaat). Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua-Novio’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen. Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, vóór het einde van het seizoen bij de voorzitter of diens vervanger van de afdeling waar u ingeschreven bent. Door verzending van dit formulier geeft u aan Aqua-Novio’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua-Novio’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden. Aan de inschrijving zijn éénmalig kosten verbonden van Euro 15,-. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.