Aangepast zwemmen

Binnen onze vereniging bestaat voor kinderen uit het speciaal onderwijs die als gevolg van gedragsproblematiek of een gedragsstoornis moeite hebben met zwemlessen in grote groepen de mogelijkheid om in kleine groepjes les te krijgen. Deze lesvorm bestaat sinds januari 2013 en is zeer succesvol doordat de groepsgrootte per bad maximaal 4 kinderen is. Er is veel persoonlijke aandacht en bij de lesinhoud wordt zoveel mogelijk gevarieerd.

De lessen in het kader van aangepast zwemmen vinden op dit moment plaats op:

  • Zaterdagmiddag
    13.00 tot 13:30 uur en van 13:30 tot 14:00 uur
    Zwembad Dukenburg
    Meijhorst 70-41, 6537 EP Nijmegen

 

Voordat uw kind voor deze lessen in aanmerking komt, vindt er eerst een intakegesprek bij u thuis plaats. We inventariseren gezamenlijk de mogelijkheden en beperkingen van uw kind en kijken goed naar uw hulpvraag. Harde eis is dat uw kind op een school voor speciaal onderwijs zit. Na het intakegesprek wordt intern bekeken of er plaats is en zo ja, in welke lesgroep. Hierbij wordt zo goed mogelijk gelet op de groepssamenstelling. Op basis van de verkregen informatie ontvangt u een plaatsingsaanbod.

De eerste les mag uw kind komen oefenen. U heeft dan de gelegenheid te kijken of ons aanbod geschikt is voor uw kind. Besluit u te blijven dan bent u vanaf de tweede les contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is € 26,- per maand. In principe wordt er lesgegeven op alle maandagen per jaar (met uitzondering van feestdagen en de grote-zomervakantie).

Aanvraagformulier voor een intakegesprek

Van kinderen met een gedragsstoornis/-beperking noteren wij, samen met ouders/begeleiders, de aard van de problematiek zodat een passend aanbod kan worden gedaan in het kader van de zwemlessen. Hiervoor wordt te allen tijde een intakegesprek georganiseerd. De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend ter kennis gesteld aan de betrokken kaderleden. Het formulier wordt vernietigd na beëindiging van het lidmaatschap.

 

Aangepast zwemmen

Aanvraag intakegesprek