Aangepast zwemmen

Zwemles voor speciaal onderwijs

Binnen onze vereniging bestaat voor kinderen uit het speciaal onderwijs de mogelijkheid om zwemles te volgen. Als gevolg van gedragsproblematiek of een gedragsstoornis hebben deze kinderen vaak moeite met zwemlessen in grote groepen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om in kleine groepjes les te krijgen. Deze lesvorm bestaat sinds januari 2013 en is zeer succesvol. Er is veel persoonlijke aandacht en bij de lesinhoud wordt zoveel mogelijk gevarieerd. In het zwembad zijn alleen de kinderen, instructeurs en ouders aanwezig. Het hele zwembad is afgehuurd, hierdoor zorgen we voor een prikkelarme omgeving. 

De lessen in het kader van aangepast zwemmen vinden op dit moment plaats op:

  • Zaterdagochtend
    8.30 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 9:30 uur
    Zwembad Dukenburg
    Meijhorst 70-41, 6537 EP Nijmegen

Informatie

Voordat uw kind voor deze lessen in aanmerking komt, vindt er eerst een intakegesprek plaats. We inventariseren gezamenlijk de mogelijkheden en beperkingen van uw kind en kijken goed naar uw hulpvraag. Harde eis is dat uw kind op een school voor speciaal onderwijs zit. Na het intakegesprek wordt intern bekeken of er plaats is en in welke lesgroep. Hierbij wordt zo goed mogelijk gelet op de groepssamenstelling. Op basis van de verkregen informatie ontvangt u een plaatsingsaanbod.

De eerste les mag uw kind komen oefenen. U heeft dan de gelegenheid te kijken of ons aanbod geschikt is voor uw kind. Besluit u te blijven dan bent u vanaf de tweede les contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie is € 27,50,- per maand. In principe wordt er lesgegeven op alle zaterdagen per jaar (met uitzondering van feestdagen en de zomervakantie). 

Aangepast zwemmen wordt mede mogelijk gemaakt voor subsidie van de Gemeente Nijmegen.

Aanvraagformulier voor een intakegesprek

Van kinderen met een gedragsstoornis/-beperking noteren wij, samen met ouders/begeleiders, de aard van de problematiek zodat een passend aanbod kan worden gedaan in het kader van de zwemlessen. Hiervoor wordt te allen tijde een intakegesprek georganiseerd. De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend ter kennis gesteld aan de betrokken kaderleden. Het formulier wordt vernietigd na beëindiging van het lidmaatschap.

 

Aangepast zwemmen

Aanvraag intakegesprek