Maandag 13 maart 2023

Update over de huidige ontwikkelingen

Beste ouder/verzorger,

Op dinsdag en woensdag zijn een aantal instructeurs gestopt met het geven van zwemles. Om
onduidelijkheid te voorkomen, geven we graag leggen we de situatie kort aan je uit.

Bij onze vereniging geven vrijwilligers zwemles. Onze vrijwilligers zijn opgeleid tot instructeur en
geven zwemles zonder daarvoor betaald te krijgen. Plezier, passie en enthousiasme voor het vak zijn
daarvoor heel erg belangrijk. Misschien wel onze grootste kracht. Die willen we niet kwijtraken.
Onlangs heerste er in het vrijwilligersteam onrust. Men was het niet met elkaar eens. Hierdoor
verdween bij een aantal instructeurs plezier, passie en enthousiasme om zwemles te geven. Helaas
heeft dit er tot geleid dat de samenwerking met een aantal vrijwilligers niet wordt doorgezet.

Dankzij een grote groep gemotiveerde vrijwilligers, gaan de zwemlessen gewoon door. Zo geven
instructeurs die normaal op andere dagen zwemles geven, nu ook op de dagen waar er een tekort is.
We willen graag onze excuses aanbieden voor de manier waarop dit is gelopen. We kunnen niet
beloven dat alles zonder horten of stoten verloopt. Wel dat we ons allerbest doen.

Heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan vooral weten. Dat kan door een mail te sturen.

Het Algemeen Bestuur van Aqua-Novio’94