Donderdag 10 oktober 2019

Met de slag van de hamer… Algemene Ledenvergadering 2019

Een volle agenda en een volle zaal; het was weer een drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) gisteravond. Ook een bijzondere. We zijn dit jaar 25 jaar oud, we hebben een vrijwilliger van het jaar én we krijgen een nieuw bestuur. Hier vatten we de belangrijkste gebeurtenissen even samen. 

Let op: dit zijn niet de notulen van de vergadering

25 jaar

Met een slag van de hamer opent de voorzitter de vergadering. Het is voor onze vereniging een speciale ALV. Ongeveer 25 jaar geleden, op 1 april 1994, fuseerden de Nijmeegse zwemverenigingen Pluvius, Zeus en NZC tot één nieuwe Nijmeegse zwemvereniging: Aqua-Novio’94. Nu, 25 jaar later, staat er een grote, brede en mooie vereniging waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Speciale dank aan alle vrijwilligers die de afgelopen jaren zo erg veel voor onze vereniging hebben gedaan. Wij hebben zin in de volgende 25 jaar, jij ook?

Meer informatie over het jubileum is hier te vinden…

Een nieuw bestuur

Vorig jaar gaven de voorzitter (Wim Witjes) en penningmeester (Nico Papaioannou) tijdens de ALV aan dat zij aan hun laatste bestuursjaar waren begonnen. Het afgelopen jaar heeft het Dagelijks Bestuur hard haar best gedaan om twee nieuwe leden voor het bestuur te vinden. Dat is gelukt! Vandaag heeft de ALV Bernd Hendriksen tot voorzitter van Aqua-Novio’94 benoemd. Frank Jansen neemt plaats op de stoel van de penningmeester, ook met goedkeuring van de ALV. Samen met Lieke vormen zij het nieuwe Dagelijkse Bestuur. We wensen Bernd en Frank heel veel succes en wensen hen vele succesvolle bestuursjaren toe!

De ALV wil Wim en Nico van harte bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. Samen met de andere bestuursleden hebben zij zich de afgelopen jaren met heel hun hart ingezet voor onze vereniging. Toen zij een aantal jaar geleden begonnen zag het er niet rooskleurig uit voor Aqua-Novio’94. Als bestuur hebben zij samen met alle leden van de vereniging dit om kunnen buigen. Ze laten een gezonde vereniging achter. Wim en Nico, dankjewel! 

Een overzicht van het bestuur van Aqua-Novio’94 is hier te vinden…

De overdracht van de voorzittershamer door Wim, naar Bernd
De overdracht van de voorzittershamer door Wim, naar Bernd

 

Vrijwilliger van het jaar

Op voordracht van het Algemeen Bestuur heeft de ALV gisteravond Thomas Verbeek verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Thomas is al jaren actief binnen Aqua-Novio’94. Soms op de voorgrond, maar vaak toch ook op de achtergrond. De afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor de financiële administratie. Daarnaast treedt hij sporadisch nog op als speaker tijdens zwemwedstrijden en helpt hij waar hij kan. Thomas, dankjewel voor je inzet! 

Foto van vrijwilliger van het jaar
v.l.n.r.: Nico Papaioannou, Wim Witjes en Thomas Verbeek