Vrijdag 29 december 2023

Contributieverhoging 2024

Op woensdag 25 oktober 2023 hebben de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging. 

Wat gaat er voor mij veranderen?

Per 1 januari 2024 verhogen we de basiscontributie met 2,50 euro per maand voor alle afdelingen. Hiernaast heeft de afdeling wedstrijdzwemmen een extra afdelingsverhoging voorgesteld van 2,50 euro per 1 januari 2024. Ook hier hebben de leden mee ingestemd.

Betaal je nu €27,50 per maand? Dan wordt dat €30,00 per maand
Betaal je nu €19,00 per maand? Dan wordt dat €21,50 per maand
Betaal je nu €20,00 per maand? Dan wordt dat €22,50 per maand

Betaal je een ander bedrag aan contributie? Dan stijgt ook jouw basiscontributie met €2,50 per maand.

 

Waarom verhogen we de contributie?
Het bestuur heeft een contributieverhoging voorgesteld vanwege de gestegen kosten. De laatste contributieverhoging vond op 1 december 2020 plaats. Toen ging de contributie van €26,00 naar €27,50, een stijging van 5,77%. De 3 grootste kostenposten zijn: badhuur, trainersvergoedingen en KNZB-contributie.

Badhuur
60,95% van de uitgaven van de vereniging gaat naar het huren van badwater. In 2021 en 2022 zijn de prijzen verhoogd met 8,59%. In 2024 verwacht het bestuur wederom een verhoging tussen de 4 en 5 procent.

Vrijwilligersvergoedingen
15,07% van de uitgaven van de vereniging gaat naar vrijwilligersvergoedingen. Sinds 2020 zijn de kosten van de vergoedingen gestegen met 19,20%. Dit komt mede omdat de maximum vrijwilligersvergoeding is gestegen met 11,76%.

KNZB-contributie
7,37% van de uitgaven van de vereniging gaat naar KNZB-contributie. De contributie is sinds 2020, afhankelijk van leeftijd en startvergunning, gestegen tussen de 20,63% en 38,29%.