VOG

Verklaring omtrent gedrag

Het dagelijks bestuur van Aqua Novio’94 vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en instructie krijgen. Zonder gehinderd te worden door onsportief gedrag, pesterijen, (seksuele) intimidatie en of andere vormen van ongewenst gedrag.

We kunnen hier niet voorzichtig genoeg in zijn. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. 

Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wij nemen de veiligheid van onze leden serieus en hebben daarom besloten dat iedere (assistent)instructeur, (hulp)trainer, coach en hulpouder maar ook bestuursleden deze VOG moet aanvragen. Vanaf 1 januari 2016 zijn alle genoemde krachten binnen Aqua Novio ’94 in het bezit van een VOG of loopt de aanvraag.

Wordt u als lid, instructeur, trainer of ouder toch geconfronteerd met zaken die twijfelachtig zijn spreek elkaar hier dan op aan. We vragen je ook om contact op de nemen met een vertrouwenspersoon. Zij gaan vertrouwelijk om met elk gesprek. Kijk hier voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen. 

Procedure

De aanvraag van een VOG kost u niets. Het NOC/NSF vindt het belangrijk dat sport voor iedereen veilig is dus hebben zij hier afspraken over gemaakt. Verenigingen die aan bepaalde eisen voldoen worden gemachtigd om voor hun leden gratis VOG’s aan te vragen. Wij zijn zo’n vereniging. 

Het bestuur geeft de naam, geboortedatum en een juist email adres door aan de gemachtigde. De gemachtigde zet via een beschermde site de aanvraag VOG klaar. De aanvrager ontvangt dan per mail een melding dat er een aanvraag VOG voor hem/haar is gedaan door vereniging Aqua-Novio’94.

Vanaf dat moment dient u zelf de aanvraag verder digitaal te verzorgen. Hier heeft u een beperkte tijd voor. Dan volgt er nog een herinnering. Als u hier ook niet op reageert vervalt de aanvraag. Uiteraard voldoet u dan niet meer aan de door Aqua-Novio’94 gestelde eisen. Als dit per ongelijk overkomt, en u geeft dit aan, dan kunnen wij de procedure opnieuw starten. 

De overheid stuurt dan als het goed is de VOG verklaring naar u huisadres. Ook als deze geweigerd wordt komt het bericht hiervan bij u terecht en niet binnen de vereniging.

Zodra u de verklaring heeft ontvangen dient u de originele verklaring op te sturen of af te geven aan uw contactpersoon. De originele verklaring wordt vervolgens gescand en opgeslagen in het archief. (Als u wenst kunt de originele verklaring terug krijgen. Geef dit dan even door).

Mocht de VOG geweigerd worden, dat kan om diverse redenen zijn, is het aan u om dat door te geven aan uw contactpersoon, of een van de vertrouwenspersonen. Als er ergens een foutje ingeslopen is, dan lossen we dit op.

Geeft u niet door dat de VOG geweigerd is dat heeft dit consequenties, een terechte weigering uiteraard ook.

Weigert u om principiële reden een VOG aan te vragen geef dit dan ook door. Dit is u keuze en we zullen deze respecteren maar het houdt wel in dat u binnen onze vereniging niet meer inzetbaar zult zijn in de genoemde taken waar een VOG voor wordt vereist.