Vrijdag 09 oktober 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het bestuur van Aqua-Novio’94 roept de leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 oktober 2020.  

Wijziging 20-10-2020

LET OP: Het bestuur heeft besloten om vanwege de nieuwe coronamaatregelen de Algemene Ledenvergadering online te laten plaatsvinden! De uitnodiging is hierop aangepast!

Aangepaste vorm

Wegens de huidige COVID-19 crisis en de aangescherpte maatregelen zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in aangepaste vorm. De gezondheid en veiligheid staan voorop. De Algemene Ledenvergadering zal op 27 oktober 2020 om 20:00 uur online plaatsvinden. Het is verplicht je aan te melden. 

Aanmelden

Aanmelden kan middels e-mail: stuur een mail naar secretaris@aquanovio.nl, aanmelden kan tot 23 oktober 2020. Bij aanmelding minimaal naam, afdeling en telefoonnummer vermelden. Zonder aanmelding kan er geen toegang worden verleend tot de Algemene Ledenvergadering. 

Procedure

De ALV zal met behulp van het programma ‘Zoom’ online worden gehouden. Het is mogelijk dat je dit programma moet downloaden, al is er wel een mogelijkheid om het via je internetbrowser te volgen. Heb je hulp nodig? Laat het ons even weten, we helpen graag! 

 1. Meld je aan voor de ALV via secretaris@aquanovio.nl
 2. Je ontvangt op 27 oktober van de secretaris een mail met de link naar de vergadering
 3. Klik op de link en zorg dat je met voor en achternaam bent ingeschreven
 4. Volg de ALV!

Het is mogelijk om te stemmen en om vragen te stellen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om vooraf je vragen in te zenden. Stuur daarvoor je vraag naar secretaris@aquanovio.nl

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

3. Vaststelling notulen ALV 9 oktober 2019

4. Vaststelling jaarverslag 2019-2020 van het bestuur

5. Vaststelling financieel jaarverslag 2019-2020 / verslag financiële commissie

6. Vaststelling van de contributie 2020-2021

 1. Voorstel aanpassing contributie conform inflatie met €1,50 op het basistarief(€26,00) voor ieder lid. Nieuw basistarief voor ieder lid van de vereniging €27,50. Ingangsdatum 1-12-2020.
 2. Daarnaast is het voor afdelingen zelf mogelijk om de opslag op de basiscontributie te verhogen. Voorstel afdelingen:
 • Waterpolo: Naast de verhoging van het basistarief een verhoging van €1,50 per maand voor alle wedstrijdleden boven de 12 jaar.
 • Wedstrijdzwemmen: Naast de verhoging van het basistarief een verhoging van €2,00 per maand voor ieder lid.
 • Alle andere afdelingen verhogen de tarieven niet.

7. Vaststelling van de begroting 2020-2021

8. Commissie nieuw zwembad
9. Verkiezing van het bestuur en financiële commissie

 • Bestuur:
  • Irma Dietrich-Janssen; aftredend voorzitter afdeling Elementair. Kandidaat: Ronald Snel
 • Financiële commissie:
  • Michel van Beek; aftredend commissielid
  • Melanie Rensen; aftredend commissielid
  • Maickel van Lent; Herkiesbaar commissielid, laatste seizoen

10. Rondvraag en Sluiting

Stukken

Het financiële jaarverslag is op aanvraag in te zien, neem hiervoor contact op met Frank Jansen. De uitnodiging en het jaarverslag van het bestuur en de afdelingen zijn in te zien op de website. Daarnaast is de uitnodiging aan de leden per mail verzonden.

Mede namens het bestuur van Aqua-Novio’94: Hopelijk tot ziens op 27 oktober!

Bernd Hendriksen

Voorzitter Aqua-Novio’94

 

Bijlage

2019-2020-Secretarieel-Jaarverslag

2019-2020 Notulen ALV 9-10-2019