Zondag 24 oktober 2021

PUIKE PRESTATIES ZWEMMERS TIJDENS LIMIETWEDSTRIJD KORTE BAAN

In een met ongeveer honderdvijftig zwemmers, goed gevuld Erica Terpstra Sportfondsenbad werd de eerste Limietwedstrijd korte baan van dit nog prille seizoen gezwommen.

Mede vanwege het grote aantal zwemmers dat aan deze wedstrijd deelnam, alleen al zo’n zestig zwemmers vanuit Aqua-Novio’94, was er helaas maar beperkt plek voor de aanwezige toeschouwers. Ondanks dat er minder supporters op de tribune konden plaatsnemen, zat de sfeer er in het zwembad goed in.

Tijdens het inzwemmen was nog eens goed te merken dat deze wedstrijd goed bezet was. Iedereen wilde vlak voor aanvang van de wedstrijd nog even snel oefenen op de start, op één van de zwemslagen of een andere bij de zwemmer passende warming up toepassen. Eenieder zocht hierin zijn/haar eigen weg ondanks de drukte binnen de lijnen van het bad.

Even na tweeën klonk voor het eerst en zeker niet voor het laatst het fluitsignaal. Daarmee was het startschot van deze middag gegeven. Zwemmers in de leeftijd tussen de negen en negenennegentig jaar mochten aan deze wedstrijd deelnemen. Onze jongste zwemmer is geboren in 2013 en onze oudste deelnemer in 1999. Hierdoor konden we in elke leeftijdscategorie wel één of meer zwemmer(s) afvaardigen. Wat resulteerden dat in elk programma wel een lid van Aqua-Novio’94 actief was.

Nadat alle veertig programma’s afgewerkt waren was het tijd om de balans op te maken. Hoe hebben wij het als Aqua-Novio’94 gedaan deze middag?
Totaal werden er door onze zwemmers maar liefst 127 persoonlijke records gezwommen. Een puike prestatie!  Ook de trainers kijken zeer content terug naar de gezwommen prestaties en dat  biedt mooie perspectieven voor de wedstrijd van aankomend weekend (30/10) te Veenenedaal. Waar het tweede deel van de Limietwedstrijd gezwommen zal worden.

Een dank gaat uit naar alle KNZB juryleden en officials alsmede alle Aqua-Novio’94 vrijwilligers. Zonder jullie inzet lukt het ons niet om deze wedstrijden telkens te organiseren. Let wel: Als je als vrijwilliger ingeroosterd staat rekenen andere vrijwilligers alsmede de club op je inzet.
 Mede door het zelf organiseren van wedstrijden als deze ontstaat er ‘extra’ budget voor onze vereniging. Zeker na het coronaseizoen kan de vereniging dit geld goed gebruiken. Een gedeelte van deze wedstrijdopbrengsten zitten opgenomen in de begroting en zijn dan ook van essentieel belang. Naast de begroting, faciliteren we onze zwemmers optimaal, zowel in- als buiten het water. Denk hierbij aan de trainingskampen en andere activiteiten, zoals het bowlen onlangs. Dit willen we graag blijven doen voor onze zwemmers en dat kan niet zonder uw hulp.

Uitslagen: Limietwedstrijd korte baan