Woensdag 13 september 2023

Belangrijk: uitnodiging ALV 2023

Het bestuur van Aqua-Novio’94 roept de leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 oktober 2023 om 20:00 uur. 

Wie: alle leden van Aqua-Novio’94 (ook ouders van kinderen bij zwemles)

Wat: Algemene Ledenvergadering

Waar: Hatertseweg 23, 6533 AB Nijmegen (Houtwerf)

Documenten

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 3. Vaststelling notulen ALV 2022
 4. Vaststelling jaarverslag 2022-2023
  1. Terugblik
 5. Financieel jaarverslag
  1. Verslag kascommissie
  2. Vaststelling financieel jaarverslag
 6. Stemming voorstel contributieverhoging algemeen en afdeling wedstrijdzwemmen
 7. Vaststelling begroting 2023-2024
 8. Verkiezing bestuur en kascommissie
  1. Voorzitter Elementair zwemmen
   1. Rosita Eemers– Kandidaat
  2. Kascommissie
   1. Vacature
 9. Rondvraag en sluiting

Mede namens het bestuur van Aqua-Novio’94: Hopelijk tot ziens op 25 oktober!

Bernd Hendriksen

Voorzitter Aqua-Novio’94