Lidmaatschap

Lid worden van de Masters

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club en/of sport. U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar paulinevanloon@gmail.com. Daarin legt u  kort uw situatie uit en u vermeldt het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Er wordt dan binnen één week contact met u opgenomen om afspraken te maken over de proefperiode.  Na afloop van deze periode besluit u of u lid wordt.

Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de voorzitter van de Masters tijdens de training. Na invulling kan het formulier weer bij de voorzitter worden ingeleverd. U ontvangt binnen één week per email een bevestiging van uw inschrijving. Eventueel bijzonderheden staan hierin vermeld.

Aan de inschrijving zijn éénmalig kosten verbonden van €15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

Automatische afschrijving

U verklaart zich akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van Aqua Novio ’94.

Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua Novio ’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen Masters, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per automatische incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt, volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen, Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (via opzegformulier zie link)  vóór het einde van het seizoen bij de ledenadministratie c.q. secretariaat afdeling Masters (paulinevanloon@gmail.com).

Door verzending van het ondertekende inschrijfformulier geeft u aan Aqua Novio ’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekeningnummer af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua Novio ’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

 

Lid zijn

Aan het lidmaatschap is uiteraard een contributie verbonden. Afdeling Masters kent de volgende contributieregeling;

Basistarief (trainen en wedstrijden)

€30,-  per maand

Reductietarief (trainen)

€21,50 per maand  (13 jaar en ouder / minder dan 2 uur per week trainen)

Om de kosten gelijkmatig te verdelen, is de totale jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks (aan het eind van de maand) automatisch geïncasseerd.

Als een automatische incasso mislukt, ontvangt u van de ledenadministratie een factuur, U dien dan binnen de aangegeven termijn te betalen. De administratiekosten voor het aanmaken van de factuur, verzending hiervan en verwerking van de betaling worden voor €2,50 bij u in rekening gebracht.

 

Lidmaatschap opzeggen

Zie pagina opzeggen