Opzeggen masters

Lidmaatschap opzeggen

Als afdeling gaan wij met de KNZB en zwembadexploitanten verplichtingen aan voor een geheel seizoen. Dat seizoen eindigt op 30 juni, waarmee het nieuwe seizoen dus begint op 1 juli. Om deze reden is opzegging slechts mogelijk per 30 juni van enig seizoen. Met een opzegtermijn van 1 maand dient opzegging dus plaats te vinden vóór 1 juni. U ontvangt binnen één week een bevestiging.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het seizoen bij de ledenadministratie c.q. secretariaat afdeling Masters (paulinevanloon@gmail.com). Als er nog bijzonderheden (bijvoorbeeld achterstallige contributie) wordt opzegging niet eerder geaccepteerd, dan nadat deze bijzonderheden zijn opgelost.

Lidmaatschap Masters eerder dan aan het einde seizoen beëindigen?

Wilt u eerder uw lidmaatschap beëindigen dan aan het einde van het seizoen, dan neemt u contact op de afdelingsvoorzitter die in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie kan verlenen.