Maandag 05 december 2022

Aan de bestuurstafel – november 2022

De vergadering na de Algemene Ledenvergadering is altijd een bijzondere vergadering. Het is de eerste keer dat we, officieel, voor het eerst samen vergaderen. Ook evalueren we de ALV en bespreken we de doelen van dit seizoen.

Veel ging deze vergadering dan ook om praktische zaken zoals onderlinge communicatie en afspraken. ‘Wanneer moet wat bij wie zijn?’ bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we een aantal procedures besproken. Zo hebben we als regel dat elke vrijwilliger in onze vereniging een VOG heeft. Dat zorgt niet alleen voor een veiliger sportklimaat, maar ook voor een hoop papierwerk. Gelukkig hebben we vrijwilligers die het bestuur ondersteunen met dit soort zaken. 

Ten slotte hebben we elkaar bijgepraat over de contacten die we hebben gehad in ons netwerk. Denk bijvoorbeeld aan contact met de KNZB over de energieprijzen, of met de gemeente Nijmegen over het nieuwe zwembad.

Oh, en de doelen van dit jaar? In het kort:

  • Leden werven 
  • Vrijwilligers werven
  • Borgen van de WBTR en een veilig sportklimaat

Wil jij nog feedback geven over hoe het gaat binnen de vereniging? Dat kan! Vul deze anonieme enquête hier in. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWiEuz0C85eLobGxDSSNze9E4hxaHEcBbS32-J5EfVm6VB_w/viewform?pli=1 

PS. De notulen van de ALV vind je hier: Concept Notulen ALV 2022