Maandag 17 oktober 2022

Limietwedstrijd Korte Baan; één wedstrijd, twee aspecten!

Een dag voorafgaande aan deze eerste van twee Limietwedstrijden korte baan ontving de vereniging een schokkend bericht. Het plotseling en zéér onverwachts overlijden van een vader van één van onze zwemmers sloeg in als een donderslag bij heldere hemel.

Hij was naast zwemouder ook zeer betrokken bij onze vereniging. Onlangs stond hij nog aan de basis van het oprichten van onze stichting OCAN, waar hij tevens penningmeester van was.
Zéér gepast was het dan ook dat voor de start van de wedstrijd een moment van stilte in acht werd genomen ter nagedachtenis aan hem en als steunbetuiging en respect richting de nabestaanden.

Het moment van stilte was dan ook indrukwekkend te noemen. Officials stonden allemaal keurig in een rij achter de startblokken opgesteld. Het massaal naar ’t Erica Terpstra Sportfondsenbad toegekomen publiek ging net als alle zwemmers en trainers staan. Muisstil, op het kabbelende water na, was het in het zwembad tijdens dit herdenkmoment. Dank hiervoor.

Hoe lastig het voor sommige zwemmers en ouders ook was, de wedstrijd zou gezwommen worden. Even na tweeën gaat de eerste serie van tweeënveertig series van start. Maar liefst zeven verenigingen waren, naast onszelf, naar ‘t aan de Kwakkenberg gelegen zwembad te Nijmegen getrokken. Dit om op zoek te gaan naar limieten voor het NK, dan wel het verbeteren van tijden om plaatsing voor het NJK te bewerkstelligen. Anderen gingen weer het water in op zoek naar persoonlijke records.

Met ruim honderdzestig zwemmers was het zwembad afgeladen vol. Tijdens de wedstrijden werden de actieve zwemmers luid en duidelijk aangemoedigd door hun clubgenoten. Het zorgde er soms voor dat de trommelvliezen op springen stonden. Zoveel geluid werd er zo nu en dan geproduceerd. Deze middag hing er dan ook een prettige, gemoedelijke sfeer in het zwembad, wel een sfeer met een donker randje.

In totaal werden er tweeëntachtig persoonlijke records door onze zwemmers gezwommen. De grootste verbetering van de dag kwam op naam van Kyanu Sprott. Op de 50m schoolslag kwam hij tot een tijd van 35.59sec en dat was een forse verbetering ten opzichte van zijn vorige tijd, die stond op 41.99sec. Knap gedaan.

Complimenten mogen deze middag ook gaan naar het team van vrijwilligers. Mede doordat het buiten koud en nat was, zorgden ze ervoor dat het wedstrijdbad vliegensvlug wedstrijd klaar werd gemaakt. Waardoor de zwemmers het bad snel konden betreden. Ook na afloop van de wedstrijd werd het zwembad weer pijlsnel schoongemaakt en netjes achtergelaten. Erg fijn.
Laten we met z’n allen deze ingezette tendens vasthouden.

In de jurykamer werden voor het jury overleg nog twee officials in het zonnetje gezet. Meer dan tien jaar zijn Marcel Hoff en Marcel Lamers al official. Zij werden benoemd tot ‘Official van verdienste’. Ook jullie gefeliciteerd en dank voor jullie inzet de afgelopen jaren. We hopen nog lang van jullie inzet gebruik te kunnen maken.

Namens jullie correspondent ter plaatse.

Uitslagen:
Swimrankings – Limietwedstrijd KB deel 1, #23146 – Nijmegen (NED), 15 okt 2022

Foto’s: