Zondag 12 maart 2023

Aan de bestuurstafel – maart 2023

Elke zes weken zit het Algemeen Bestuur van Aqua-Novio’94 om tafel. Tijdens deze vergadering bespreken we belangrijke onderwerpen voor de vereniging. In deze korte updates proberen we jou als lid up-to-date te houden. Wat speelt er nou precies aan de bestuurstafel?

Woensdag 1 maart zat het bestuur voor de tweede keer dit jaar om tafel. De vergadering begint met een korte update per afdeling. Bij de masters gaat het goed. Er is op de vrijdagavond een extra trainer en er komen steeds meer jongere masters trainen. Ook bij synchroonzwemmen gaat het goed. Zij houden op 18 maart in Malden de traditionele ‘Sychrosterrenshow’. Bij waterpolo komen ze, mede dankzij een goede samenwerking met de zwemles, om in de nieuwe leden. Helaas heeft zwemles hier juist een uitdaging. Voorzitter Ronald geeft aan dat de wachtlijst leeg is en dat we meer tijd moeten gaan besteden aan marketing. Ten slotte gaat het ook weer beter met de afdeling wedstrijdzwemmen. De trainersfuncties zijn ingevuld en ze zijn hard bezig om de tribunes te renoveren.

Tijdens de vergadering hebben we het gehad over de financiën. We hebben afgelopen ledenvergadering besloten om de contributie nog niet te verhogen. Ondanks de stijgende huur voor badwater (ongeveer 7%). Tijdens de vergadering krijgen we een update van de penningmeester en hebben we het over de mogelijke gevolgen van minder zwemleskinderen en stijgende badhuurkosten.

Helaas gaat onze penningmeester ons verlaten. Henk heeft aangegeven dat hij in mei gaat stoppen. We zijn druk op zoek naar een vervanger voor deze functie. Bij interesse kun je ons altijd bereiken.

Op de agenda stond ook ‘samenwerking met Hydrofiel’ als agendapunt. We werken als bestuur graag samen met andere partijen. Zo ook met andere zwemverenigingen. We blijven met elkaar in contact om te kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen.

Ten slotte minder leuk nieuws. Er is besloten om te stoppen met trimzwemmen. Een lastig besluit. We vertellen je er hier graag meer over.