Lidmaatschap

Lid worden van Synchroonzwemmen

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club en/of sport. U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar synchroon_info@aquanovio.nl. Er wordt dan binnen één week contact met u opgenomen om afspraken te maken over de proefperiode. Uw kind mag 3 keer een gratis proefles synchroonzwemmen doen! Na afloop van deze periode besluit u of u en/of uw kind lid wordt.

U en/of uw kind wordt lid door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen en retour te zenden naar de ledenadministratie van de afdeling. Deze kan gemaild worden naar synchroon_info@aquanovio.nl of afgegeven worden aan Tess Föllings. 

Aan de inschrijving zijn éénmalig kosten verbonden van €15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

Download hier het inschrijfformulier

 

Automatische afschrijving

U verklaart zich akkoord met de statuten en huishoudelijk reglement van Aqua-Novio ’94 (zie link pagina Algemeen).

Wedstrijdsporters verplichten zich wedstrijden te bezoeken in verenigingskleding van Aqua-Novio ’94. Het lidmaatschap is voor wedstrijdafdelingen (dit zijn de afdelingen synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo en masters) per seizoen. Contributie-inning gebeurt maandelijks per automatische incasso tot het einde seizoen. Indien er tussentijds opgezegd wordt, volgt er geen teruggave van contributie en blijft betaling van contributie verplicht tot einde seizoen, Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk één maand vóór het einde van het seizoen bij de ledenadministratie c.q. secretariaat afdeling synchroonzwemmen.

Door verzending van het ondertekende inschrijfformulier geeft u aan Aqua-Novio ’94 toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekeningnummer af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua-Novio ’94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

 

Lid zijn

Aan het lidmaatschap is uiteraard een contributie verbonden. Afdeling Synchroonzwemmen kent de volgende contributieregeling;

Basistarief (jeugd)leden

€30,00 per maand

Plustarief

+ 3,50 (jonger dan 12 jaar) – totaal tarief €33,50

+ 5,00 (12 jaar en ouder) – totaal tarief €35,00

Basistarief masterleden

€21,50 per maand

Om de kosten gelijkmatig te verdelen, is de totale jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks ( aan het eind van de maand) automatisch geïncasseerd.

Als een automatische incasso mislukt, ontvangt u van de ledenadministratie een factuur, u dient dan binnen de aangegeven termijn te betalen. De administratiekosten voor het aanmaken van de factuur, verzending hiervan en verwerking van de betaling worden voor €2,50 bij u in rekening gebracht.

 

Lidmaatschap opzeggen

Als afdeling gaan wij met de KNZB en zwembadexploitanten verplichtingen aan voor een geheel seizoen. Dat seizoen eindigt op 30 juni, waarmee het nieuwe seizoen dus begint op 1 juli. Om deze reden is schriftelijke opzegging slechts mogelijk per 30 juni van enig seizoen, met een opzegtermijn van 1 maand dient opzegging dus plaats te vinden vóór 1 juni.