VOG aanvraagprocedure

Als eerste de aanvraag van een VOG kost u niets. Het NOC/NSF vindt het belangrijk dat sport voor iedereen veilig is dus hebben zij hier afspraken over gemaakt. Verenigingen die aan bepaalde eisen voldoen worden gemachtigd om voor hun leden gratis VOG’s aan te vragen. Wij zijn sinds juni zo’n vereniging.

Procedure

Afdelingsbestuur geeft de naam, geboortedatum en een juist email adres door aan gemachtigde: Georg Dietrich.

Gemachtigde set via een beschermde site de aanvraag VOG klaar. De aanvrager ontvangt dan per mail een melding dat er een aanvraag VOG voor hem/haar is gedaan door vereniging Aqua-Novio’94.

Vanaf dat moment dient u zelf de aanvraag verder digitaal te verzorgen. Hier heeft u een beperkte tijd voor. Dan volgt er nog een herinnering. Als u hier ook niet op reageert vervalt de aanvraag. Uiteraard voldoet u dan niet meer aan de door Aqua-Novio’94 gestelde eisen. Overkomt u dit wat natuurlijk kan geef dit dan door dan starten we de procedure op nieuw.

De overheid stuurt dan als het goed is de VOG verklaring naar u huisadres. Ook als deze geweigerd wordt komt het bericht hiervan bij u terecht en niet binnen de vereniging.

Zodra u de verklaring heeft ontvangen dient u de originele verklaring op te sturen of af te geven aan Georg Dietrich. 

De originele verklaring wordt vervolgens gescand en opgeslagen in het digitale en fysieke archief.

(Als u wenst kunt de originele verklaring terug krijgen. Geef dit dan even door).

Mocht de VOG geweigerd worden, dat kan om diverse redenen zijn, is het aan u om dat door te geven aan Georg Dietrich(contact persoon VCP namens bestuur) of de VCP’ers. Er kan ergens een foutje ingeslopen zijn dan lossen we dit op.

Geeft u niet door dat de VOG geweigerd is dat heeft dit consequenties, een terechte weigering uiteraard ook.

Weigert u om principiële reden een VOG aan te vragen geef dit dan ook door. Dit is u keuze en we zullen deze respecteren maar het houdt wel in dat u binnen onze vereniging niet meer inzetbaar zult zijn in de genoemde taken waar een VOG voor wordt vereist.