Maandag 10 oktober 2022

BELANGRIJK: Uitnodiging ALV 2022

Het bestuur van Aqua-Novio’94 roept de leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 oktober 2022 om 19:30 uur. 

Locatie: Hatertseweg 23, 6533 AB Nijmegen (Houtwerf)

Documenten:

 

Agenda

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 3. Vaststelling notulen ALV 2021
 4. Vaststelling jaarverslag 2021-2022
  1. Terugblik
  2. WBTR/visiedocument
 5. Financieel jaarverslag
  1. Verslag kascommissie
  2. Vaststelling financieel jaarverslag
 6. Vaststelling begroting 2022-2023
 7. Verkiezing bestuur en kascommissie
  1. Penningmeester
   1. Bram Berben – Aftredend
   2. Henk de Vries – Kandidaat a.i.
  2. Secretaris
   1. Lieke Versteegen – Aftredend
   2. Joey Papaioannou – Kandidaat
  3. Voorzitter Waterpolo
   1. Bas Arends – Aftredend
   2. Marcell de Vries – Kandidaat
  4. Kascommissie
   1. Frank Janssen – Kandidaat
   2. Nico Papaioannou – Kandidaat
 8. Rondvraag en sluiting

Mede namens het bestuur van Aqua-Novio’94: Hopelijk tot ziens op 20 oktober!

Bernd Hendriksen

Voorzitter Aqua-Novio’94