Dinsdag 12 oktober 2021

Uitnodiging ALV 2021

Het bestuur van Aqua-Novio’94 roept de leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 oktober 2021.  

Fysieke vorm
Omdat de huidige coronamaatregelen het weer toelaten, zal deze ALV fysiek worden gehouden. In tegenstelling tot vorig jaar is de ALV dus niet online. De Algemene Ledenvergadering zal op 26 oktober 2021 om 20:00 uur plaatsvinden in Wijkcentrum Dukenburg (Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen).

Agenda 
De agenda van de ALV ziet er als het volgt uit:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
3. Vaststelling notulen ALV 27 oktober 2020
4. Vaststelling jaarverslag 2020-2021 van het bestuur
5. Vaststelling financieel jaarverslag 2020-2021 / verslag financiële commissie
6. Vaststelling van de begroting 2021-2022
7. Verkiezing van het bestuur en financiële commissie

Bestuur:
  • Frank Jansen, aftredend Penningmeester
  • Kandidaat vacature penningmeester: Bram Berben
Financiële commissie:
  • Maickel van Lent, aftredend lid kascommissie, niet herverkiesbaar
  • Bram Berben, aftredend lid kascommissie, niet herverkiesbaar
  • 3 vacatures kascommissie: vacant 

10. Rondvraag en sluiting

Stukken
Het financiële jaarverslag is op aanvraag in te zien, neem hiervoor contact op met Frank Jansen. Het jaarverslag is hier te vinden: 2020 – 2021 Secretarieel Jaarverslag. Daarnaast is de uitnodiging aan de leden per mail verzonden.
Mede namens het bestuur van Aqua-Novio’94: Hopelijk tot ziens op 26 oktober!