Tarieven zwemles

De contributie voor 2014-2015 bedraagt € 25,- per maand. Voor inschrijving betaalt u eenmalig € 15,- en het afzwemmen kost per diploma € 15,-.

Aqua Novio'94 is een zwemvereniging dit houdt in dat u kind lid wordt en gedurende zijn of haar lidmaatschap iedere maand contributie betaald. Lidmaatschap gaat in op de eerste lesdag.

Contributie wordt iedere maand geïnd middels een automatische incasso. Door het insturen van het aanmeldingsformulier geeft Aqua Novio'94 toestemming om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aqua Novio'94. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag u bank naar de voorwaarden.

Duur

De meeste kin deren hebben ruim 1½ jaar les voor ze het A diploma halen, ca. 3 maanden voor het B diploma, en ca. 6 maanden voor het C diploma.

Beëindigen lidmaatschap.

Voor het elementair zwemmen geldt dat u het lidmaatschap per kwartaal of na het behalen van een diploma kunt beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk of digitaal te worden gedaan. Omdat Aqua Novio'94 achteraf incasseert houdt dit in dat na tijdige opzegging er nog 1 maal een bedrag van u rekening wordt afgeschreven.