Waterpolo Federatie Nederland

logowfn

De rol van de Waterpolofederatie Nederland (werkgroepen) en de KNZB (ondersteunend) is om kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de programma’s te borgen. Daarvoor is het noodzakelijk een ondersteuningsprogramma op te bouwen waarbij bijeenkomsten, een website met ondermeer analyse tools, goede voorbeelden, kant en klare trainingsmodules en- vormen, kennisuitwisseling (bijvoorbeeld linkedIn-groepen) e.d. kernbegrippen zijn. Het deelnemen aan bijeenkomsten maakt onderdeel uit van de certificering en is dus niet vrijblijvend. Waar nodig is individueel maatwerk mogelijk. Dit kan op locatie van de vereniging zijn of bij het centrale ondersteuningspunt. De faciliteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Waterpolofederatie Nederland.

Wat is de Waterpolo Federatie Nederland (WFN)?
De WFN is een samenwerking tussen de KNZB en de topsportverenigingen uit de eredivisie. Deze verenigingen zijn allen lid van de WFN. Zij hebben met elkaar afgesproken om het Nederlandse waterpolo weer op de wereldkaart te zetten. Dit wil men bereiken door kwaliteitseisen te stellen aan de clubs die in de eredivisie spelen. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een fysiotherapeut, metal coach, samenwerking met een WOC en andere faciliteiten om spelers te ontwikkelen.

Waarom wil Aqua-Novio '94 lid worden van de WFN?
Om deel te mogen nemen aan de eredivisie is naast het behalen van de sportieve prestatie ook het lidmaatschap van de WFN een vereiste. Daarnaast kan Aqua-Novio als aspirant-lid meedraaien in het programma van de WFN. Denk bijvoorbeeld aan oefencampagnes en trainingsstages georganiseerd vanuit de WFN.