Aanpassing Huishoudelijk Reglement

dinsdag 28 juli 2015

Geachte leden,

Middels onderstaande link kunt u het concept-huishoudelijk reglement downloaden. De inhoud en aanpassing zal tijdens de ALV van 7 september a.s. aan u worden voorgelegd.

Bijlagen