Lidmaatschap afdeling Masters

Lid worden

Het is mogelijk om eerst kennis te maken met de club/sport. Voordat u lid wordt kunt u 3 proeftrainingen volgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met  Albert Boonstra. Als u na de proeftrainingen lid wilt worden dan kunt u een Inschrijfformulier invullen die verkrijgbaar en weer in te leveren is bij Albert Boonstra.

Aan de inschrijving zijn eenmalig kosten verbonden van € 15,00. Deze worden geïnd bij de betaling van de eerste contributie.

U kunt op ieder moment van een jaar lid worden per eerste van de maand volgend op de maand van aanmelding.

Lid zijn

 Wij kennen de volgende contributieregeling. De contributie wordt maandelijks geïnd. Voor degene die 1x per week trainen bedraagt de contributie € 16,67 per maand. Voor degene die 2 of meerdere keren per week trainen bedraagt de contributie € 25,= per maand. Om de kosten gelijkmatig te verdelen is de jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het seizoen dat eindigt in juni. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen voor 30 juni bij de Ledenadministratie.